zaterdag 28 april 2012

Naar FACEBOOK via        http://www.facebook.com/notifications#!/ej.vanloon

Nederlands Indië 1 cent 1942 P - twee uitvoeringen.
Eerder heb ik u geïnformeerd over het Nederlands Indisch  1/10-guldenmuntje uit 1945 dat is geslagen bij de munt in Philadelphia. Het muntteken “P” is op 5 verschillende wijzen op dat kleine zilveren muntje aangebracht en met plezier heb ik getracht om alle stempelvarianten op te sporen. Daarom hieronder een vervolg:

De afgebeelde centen zijn in drie verschillende munthuizen in de V.S. geslagen: D=Denver; S=San Francisco en P=Philadelphia. Hierdoor kan ik me heel goed voorstellen dat op het “moederstempel” geen munttekens waren aangebracht. Mijns inziens moest dat in de verschillende munthuizen met afzonderlijke slagletters (ponsoen) in de werkstempels worden geslagen. De munt in Philadelphia heeft er kennelijk moeite mee gehad om het muntteken “P” in het stempel steeds op dezelfde wijze geplaatst te krijgen. Met de eerder opgedane ervaring ben ik gaan zoeken tussen de 6 koperen centen uit 1942 met een “P” (Scho. 934). Na 70 jaar onopgemerkt te zijn gebleven heb ik twee varianten van de cent kunnen vinden waarbij de munttekens een gering verschil t.o.v. elkaar vertonen. Op de uitvergroting kunt u goed zien dat de letter P dichter  (A) of verder (B) van de datum is aangebracht en de hoek t.o.v. de letter t verschilt. Als u de cent in de hand neemt is dat wat moeilijker waarneembaar. Volgens de gegevens zijn er 100.000.000 exemplaren gemaakt en hiervoor moest men een groot aantal stempels gebruiken. Het is heel goed mogelijk dat er nog wat verschillen ontdekt worden. Dat zou ook voor het jaartal 1945 P kunnen gelden met een drie maal zo hoge oplage. Daarvan heb Ik slechts enkele exemplaren die alle hetzelfde zijn. Maar mocht u over veel meer  centen beschikken kijk dan of er afwijkingen voorkomen. U mag mij hiervan op de hoogte brengen en dan kunnen we de ontdekkingen wereldkundig maken.


boven: variant B

onder: variant A


zaterdag 21 april 2012

Suriname sluit overeenkomst af met de “European Central Mint” (ECM) De Centrale Bank van Suriname heeft in december 2011 voor een periode van drie jaar een overeenkomst afgesloten met het in Nederland gevestigde bedrijf European Central Mint.  Dit is één van de grootste private munthuizen ter wereld en staat bekend om haar vakmanschap; het is gevestigd in Amsterdam. Namens Suriname heeft de president van de Centrale Bank van Suriname de overeenkomst getekend. De Bank meldt verder dat het doel van deze overeenkomst is dat aan ECM toestemming wordt verleend om binnen vermeldde periode “non circulation commemorative coins” (herdenkingsmunten) en beleggingsmunten te vervaardigen. Deze zijn te vergelijken met de zilveren Amerikaanse Eagle of de gouden Rand  uit Zuid Afrika. De nieuwe munten zijn wettig betaalmiddel en moeten een waarde in Surinaamse dollars hebben met aan de voorzijde  het wapen van de Republiek Suriname. Het is de bedoeling dat er in overleg met Suriname voor de munten aparte thema’s worden gekozen. De munten zullen niet in Suriname in omloop worden gebracht, maar worden in het buitenland aan verzamelaars en beleggers te koop aangeboden. Alle kosten die uit de productie en marketing  voortvloeien  zijn voor rekening van ECM. De staat ontvangt een vergoeding, die voor sociale doeleinden in Suriname gebruikt zal worden. Met deze actie wordt Suriname in de schijnwerper gezet en krijgt het er een bron van inkomsten bij. Voor Suriname  is dit heel relevant omdat met jaarlijks ca 31 ton goud produceert. De Surinaamse overheid heeft de intentie uitgesproken om goud op een volledig duurzame wijze te winnen. Dankzij verantwoorde goudwinning is de belasting voor het milieu minimaal, worden goede arbeidsomstandigheden gegarandeerd  en draagt de goudproductie bij aan een duurzame ontwikkeling van de Surinaamse economie. Kijk ook op:
http://www.youtube.com/watch?v=16kegPBAgW8&feature=plcp