maandag 10 december 2018

Nederland: Onbekende zilveren gulden 1968 (Muntkoerier 12-2018)


Als u uw verzameling of muntcatalogus nakijkt, dan ziet u dat er van de zilveren guldens met de afbeelding van Koningin Juliana 10 jaargangen zijn gemaakt vanaf 1954 tot en met 1967 (Sch. Nr. 1102 t/m 1111). In het laatste jaar zijn er naast de 7 miljoen zilveren exemplaren ook nog eens 31 miljoen in een nikkelen uitvoering verschenen. Met het fabriceren van de nikkelen guldens, met de afbeelding van koningin Juliana, is ’s-Rijks Munt doorgegaan tot en met 1980, uitgezonderd 1974. Tijdens de novemberveiling van “Heritage Autions Europe” te IJsselstein werd onder lot nr. 404 een zilveren gulden gepresenteerd met het jaartal 1968. De zilveren uitvoering van 6,5 gram komt overeen met de nikkelen guldens van 6 gram uit 1968 (Sch.1121) en daarop is de Koningin voorzien van een kapsel met grovere haren, zoals dat vanaf 1968 werd toegepast. Voor mij was dit de eerste confrontatie: niet eerder had ik een zilveren gulden uit 1968 gezien. Ten behoeve van mijn geruststelling heb ik aan De Nederlandse Bank gevraagd of zij een dergelijke munt bezitten en weten met welk doel deze zilveren afslag is vervaardigd met stempels die in 1968 voor de nikkelen guldens werden gebruikt. Ook bij hen werd deze munt niet gevonden en ook geen achtergrond informatie. Een aantal kenmerken van de bekende zilverens guldens ontbreekt, zoals het extra haarlokje boven het voorhoofd van de Koningin en het extra kleine “geheime” pareltje tussen de grotere parels tegen de rand aan de voorzijde[1]. Verder zijn op de nikkelen guldens het muntmeesterteken (visje) en de mercuriusstaf een fractie hoger geplaatst. Hierdoor behoort deze gulden thuis in de reeks nikkelen exemplaren nu te benoemen als “Sch.1121a”.

Nederland, 1 gulden 1968, zilver, 24,9 mm 6,52 gram

Heel verrassend dat een dergelijke gulden 50 jaar verborgen is gebleven maar wel goed voor de numismatiek dat zo een zeldzaam stuk toegevoegd kan worden aan de literatuur. De inzet was € 500 en dat vond ik erg laag voor een dergelijk unicum. De opbrengst was uiteindelijk € 1.700 excl. opgeld.[1] Indien dit stempels zouden zijn geweest voor het maken van zilveren guldens dan zou het kleine pareltje zich moeten bevinden tussen de grote parels 11 en 12, geteld vanaf het kruisje op de kroon en met de klok mee geteld.

vrijdag 7 december 2018

Aruba, circulatiemunten 2016 ZONDER ster


ARUBA 10 cent


ARUBA 50 cent

Het kleine sterretje hoort aan de linkerzijde van het muntmeesterteken te zijn aangebracht. donderdag 29 november 2018

ARUBA 5 Florin 2018 Soldachi

Specificaties
MetaalZilver
Gehalte925/1000
Gewicht25,00 g
Diameter38,0 mm
KwaliteitProof
Oplage750


Op deze munt staat de SOLDAHI (heremietkreeft).
Twee dagen na de introductie was deze munt niet meer te bestellen.

Curaçao en Sint Maarten '190 jaar Centrale Bank' 2018: 5 Gulden

Specificaties
MetaalZilver
Gehalte925/1000
Gewicht11,90 g
Diameter29,0 mm
Randschrift* GOD * ZIJ * MET * ONS
KwaliteitProof
Oplage550

Een dag nadat deze munt door de KNM werd gelanceerd was deze uitverkocht


maandag 8 oktober 2018

Unknown countermarked dukaat 1771
Countermarked, Netherlands East Indies, 
Banjarmasin (Borneo): Holland, 
gold ducat, 1771, 
countermarked 'Banjar' in Arabic, wt. 3.44gms. (KM.-; Scholten -),
Baldwin's of St. James's > Auction 22, lot 1603. realized price: € 3595

DIT LIJKT EEN FANTASIE KLOP EN WERD HELAAS NIET VERMELD


Unknown countermarked "Banjar" in golden 10 guilder 1840

Countermarked, Netherlands East Indies, 
Banjarmasin (Borneo): 
on Netherlands, William I, gold 10 gulden, 1840,
countermarked 'Banjar' in Arabic, wt. 6.72gms. (KM.-; Scholten -), coin and countermark good extremely fine, exceedingly rare  Sold at € 1800 excl. buyers fees. 
Baldwin's of St. James's > Auction 22 lot 1604

De betrouwbaarheid van deze klop is onzeker!

donderdag 16 augustus 2018


Het zilveren Schokland Vijfje in Proof-kwaliteit krijgt de allerlaagste oplage van alle Nederlandse vijf Euromunten in Sterling zilver ooit. Er zullen slechts 4.000 exemplaren van deze munt worden geslagen. Ik kan u dan ook aanraden om snel een exemplaar te reserveren. Vanwege de beperktere oplage, is de verwachting dat deze munt extra snel uitverkocht zal zijn.Specificaties
MetaalZilver      of verzilverd koper
Gehalte925/1000
Gewicht15,50 g   of   10,50 g
Diameter33,0 mm of  29,0 mm
Randschrift* GOD * ZIJ * MET * ONS
KwaliteitProof      of BU en UNC
Nominale waarde5 euro
Oplage4.000
Specificaties
MetaalGoud
Gehalte900/1000
Gewicht6,72 g
RandKartel
KwaliteitProof
Nominale waarde10 euro
Oplagemax 1.000 stuks

zondag 8 juli 2018

Nederland, 5 Euro 2010, als Nederland het WK had gewonnen....

5 Euro zilver 2010 Nederland Wereldkampioen Voetbal. Een NIET UITGEGEVEN 5 Euromunt voor het geval Nederland in 2010 Wereldkampioen Voetbal zou zijn geworden. De Koninklijke Nederlandse Munt had een muntuitgifte klaarliggen. Alle reeds geslagen munten zijn, na het jammerlijke verlies van de finale tegen Spanje, vernietigd en NIET in omloop gebracht. Blijkbaar is er toch een exemplaar, met instempeling sample, ontsnapt aan de aandacht. De munt is al voorzien van het munten muntmeesterteken! Derhalve een nooit eerder aangeboden en daarmee UNIEK STUK in proof kwaliteit! 56e AA-muntenveiling, lot 790. Opbrengst € 6.000 excl. opslag van 23%. 

Nederland, 50 gulden 1982 afslag in GOUD RRRR

In de Standard Catalog of World Coins is deze munt vermeld onder nummers KM#207a en  KM#Pn147.  Het Journaal op t.v. liet zien dat Koningin Beatrix en gouden exemplaar overhandigde aan President Ronald Reagan.  De munt is geveild bij Schulman b.v. (veiling nr. 356; lot 517) en bracht € 67.000,- op (excl. veilingkosten)

zaterdag 9 juni 2018

Nederland 10 cent 1948 TWEE uitvoeringen

BOVEN: De Nederlandse uitvoering (Cu/Ni).
ONDER: Ten behoeve van de voorzijde is gebruik gemaakt van het stempel dat was bedoeld voor de aanmunting van 1/10e guldens voor Curaçao. (Cu/Ni) 
Hieronder de zilveren 1/10e gulden 1948 van Curaçao:
Kijk naar de verschillen van de parels in de diadeem. Bij de Nederlandse uitvoering zijn de letters "ED" in het woord NEDERLANDEN verder uit elkaar.

Op het voor Curaçao bedoelde exemplaar lijken de lippen van de Koningin op elkaar. Op de "Nederlandse" uitvoering lijkt het alsof de lippen van elkaar zijn.


SURINAME Museum en munten 2015 + 2017


Nederland, gulden 1950 voor en keerzijde in lood, enkelvoudig geslagen. Gezien bij de 58. Heritage Auctions Europe

Koninkrijk der Nederlanden Juliana (1948-1980) - Afslagen in lood van een voor- en tegenzijde ponsoen voor een 1-guldenstuk 1950 (!), nog met Wilhelmina-voorzijde. De afdrukken laten geen slijtranden zien en zijn dus niet door het afdrukken van muntstukken verkregen. Voor- en keerzijdeafbeelding zijn geheel als die van vóór de Duitse bezetting. Bij de afdruk van het keerzijde-ponsoen zijn het jaartal en de onderrand van het wapen iets verschoven, maar dat jaartal is duidelijk 1950. NB De Muntwet 1948 ging nog uit van een gulden en rijksdaalder van 28 resp. 38 mm diameter als voor de oorlog; de nieuwe formaten én het nieuwe uiterlijk zijn pas in 1954 vastgesteld. Blijkbaar is in 1950 begonnen met het maken van een vooroorlogse gulden met jaartal 1950. Het blokje lood met de voorzijde is ca 40 mm en 46,21 gram, dat met de keerzijde 40 à 42 mm en 46,72 gram. Uniek, ongepubliceerd en verrassend.

Nederland, 10 cent 1906 Cu/Ni, Gezien bij de 58 Heritage Auctions Europe
Koninkrijk der Nederlanden. Wilhelmina (1890-1948) - 10 Cent 1906 Proefontwerp voor een nieuw munttype door J.C. Wienecke (Schulman 929, JCW -, zie JMP 1908) – Vz. Koningskroon met linten, waaruit twee eikentakken ontspruiten; onderaan een banderol met NEDERLAND, het muntmeester- en muntteken en het jaartal; rondom een 4,5 mm brede slijtrand waarin inwaarts een krans van zeven lauwertakjes / Kz. De waarde: 10 / CENTS tussen samengestrikte oranjetakken; rondom een brede rand als op de voorzijde – kopernikkel 21,9 à 22,0 mm 6,62 gram – bijna PR, op de keerzijde rechts een kleine beschadiging waaromheen een strook met mat oppervlak – van de hoogste zeldzaamheid.

NB Vanaf 1904 zijn bij ’s Rijks Munt proefnemingen gedaan voor een nieuw type stuiver, waaraan later eventueel een overeenkomstig 10-centstuk zou worden toegevoegd. Het nieuwe type moest goed te onderscheiden zijn van de overige Nederlandse munten én van die van Duitsland en België, die in de grensstreken omliepen. Nadat ontwerpen in de richting van een grote bronzen munt en een nikkelen munt met een afwijkende vorm waren verworpen, ontwierp ’s Rijks stempelsnijder J.C. Wienecke een 10-centstuk dat herkenbaar moest zijn door zijn dikte en zijn brede slijtrand (Sch. 928). Deze rand werd echter niet als fraai beoordeeld en bovendien vreesde met dat hierop reclameboodschappen konden worden aangebracht. Wienecke bracht hierna op het muntstempel handmatig een versiering op de slijtrand aan. Zijn oplossing mocht echter niet baten en het type met brede slijtrand werd niet verder ontwikkeld.Van alle proefmunten uit de periode 1904-1907 zijn maar enkele afslagen bewaard gebleven en deze zijn grotendeels in openbare collecties terechtgekomen. Muntmeester Hoitsema heeft van elk type ontwerp twee exemplaren in de collectie van ’s Rijks Munt opgenomen, stukken die zich tegenwoordig in de Nationale Collectie bevinden. Wat verder nog aan proefmunten resteerde heeft hij blijkbaar in 1908 opgeruimd, want in dat jaar heeft Hoitsema een aantal proefmunten geschonken aan het Koninklijk Kabinet van Munten, Penningen en Gesneden Stenen, het latere Penningkabinet. De Nationale Collectie bevat uit die bron onder andere één exemplaar van Schulman 929 en ook één exemplaar van het andere dubbeltje met brtede rand, Schulman 928. Naast deze stukken die door en via ’s Rijks Munt zijn achtergehouden, zijn ook enkele exemplaren in particulier bezit geraakt. Waarschijnlijk zijn zij achtergebleven bij personen uit de ambtelijke top die bij het project betrokken waren. Zo is één serie van 22 proefmunten in november 1925 bij de firma Schulman geveild. De Nederlandsche Bank heeft in 1956 voor haar verzameling één exemplaar van de 10 cent Schulman 928 in de handel aangekocht; het is niet bekend of dit stuk oorspronkelijk uit de veiling van 1925 stamt. Evenmin is de herkomst bekend van de kopernikkelen proefmunt van 5 cent 1904 met centrale doorboring (Schulman 935a) die in 2011 bij MPO werd geveild en voor € 7.500 werd afgeslagen.

Nederland, 3 guldens 1819 Gezien bij de 58. Heritage Auctions Europe
Koninkrijk der Nederlanden: Willem I (1815-1840) - 3 Gulden 1819 afslag in koper. Aan de voorzijde een forse plek door oude corrosie; de kwaliteit is overigens PR. Diameter 39,8 à 40,0 mm; gewicht 23,84 gram. NB IN KADERTJE "MICHAUT"


Koninkrijk der Nederlanden. Willem I (1815-1840) - 3 Gulden 1819 afslag in koper. Ook hier lijkt de muntrand een dubbel aantal ovalen te tellen – in ieder geval alleen al in het woord ‘GOD’ zowel na de G als na de D. De sterren in het omschrift hebben de punt naar beneden. De diameter is 39,9 à 40,0 mm; het gewicht 24,77 gram. Zowel voor- als keerzijde tonen meerdere randtikken. Overigens PR+. Bij het testen van de werkstempels met jaartal 1819 die Michaut met zijn moederstempels had vervaardigd, werden deze goedgekeurd als er zonder stempelbreuken 12 stuks afslagen in koper mee konden worden geslagen. Deze koperen afslagen zijn dan wel van zo’n test afkomstig, dan wel vooraf door Michaut zelf vervaardigd. NB IN KADERTJE "MICHAUT"


Nederland, 1 guldens 1818 koper en messing Bij de 58. Heritage Auctions Europe gezienKoninkrijk der Nederlanden, Willem I (1815-1840) - 1 Gulden 1818 afslag in koper (Sch.272 = brons). De voorzijde toont een centreerpunt (op de bakkebaard) en een lichte radiale streping, tevens een grotere radiale kras die op het muntplaatje lijkt te zitten, en enkele onregelmatige structuren die defecten in het stempel lijken te zijn. De muntrand is schoongemaakt en toont in en rond de letters en tekens nog groene corrosie. Overigens UNC. Het inwaartse randschrift *GOD *ZY *MET *ONS. laat op acht plaatsen een platgedrukte ovalen structuur zien, terwijl vier stuks later normaal werd. De diameter is 29,9 à 30,1 mm; het gewicht 9,15 gram; de stempelstand 6 uur. NB IN KADERTJE "MICHAUT"


Koninkrijk der Nederlanden. Willem I (1815-1840) - 1 Gulden 1818 afslag in goudkleurig messing. De voorzijde laat hier geen centerpunt meer zien. Het oppervlak van de keerzijde is grotendeels donkerbruin verkleurd en het lijkt erop dat dit van de voorzijde is verwijderd waarbij het oppervlak wat korrelig is geworden. Overigens PR. Ook hier laat het randschrift op acht plaatsen de ovalen structuur zien, die de gewenste afstand bewaarde tussen het muntplaatje en de muntring. De sterren in het randschrift hebben een punt aan de bovenzijde. De diameter is 29,9 mm en het gewicht 9,11 gram. NB IN KADERTJE "MICHAUT"OD *ZY *MET *ONS. laat op acht plaatsen een platgedrukte ovalen structuur zien, terwijl vier stuks later normaal werd. De diameter is 29,9 à 30,1 mm; het gewicht 9,15 gram; de stempelstand 6 uur. NB IN KADERTJE "MICHAUT"


vrijdag 8 juni 2018

Fantasiemunten Sint Maarten 2018


Tot mijn verbazing vond ik op veilingsites[1] een set van drie munten voor Sint Maarten. Men heeft op deze munten een waarde aangegeven van 1 peso en dat is toch merkwaardig. De voorzijden van de munten is identiek: een soort wapen van Sint Maarten. Volgens WikipediA ziet dat wapen uit als de kleurenafbeelding hierna. Daarnaast het fantasiewapen op de betreffende “munten”. Voorzijde: Sint Maarten / “wapen” / 2018.
      
wapen van Sint Maarten                         voorzijde fantasiemunt             
                             

In mijn ogen is de afbeelding van het wapen op de “munt”  enerzijds een grote misser. Anderzijds benadrukt dit wel de status van een “FANTASIEMUNT”. Op de keerzijden van de drie penningen (dat is een betere benaming) ziet u de dinosaurussen: Tyrannosaurus, Thorosaurus en Dilofosaurus, alsmede de waarde. Door gebrek aan verdere informatie kan ik u de specificaties niet geven en evenmin de vervaardiger.
                 
Tyrannosaurus                                                            Thorosaurus                        Dilofosaurus

Keerzijden van de 1 peso 2018 Sint Maarten

Erik J. van Loon[1] delcampe.net en ebay.co.uk

Nederland: 50 Gulden. 1982. TYPE I (1982). ‘200 jaar Nederland–Amerika’ Veiling Schulman (356)

Deze munt is ontworpen door E. Claus. Hoofd naar links boven BEATRIX / KONINGIN DER / NEDERLANDEN. Kz. Nederlandse leeuw naar rechts, Amerikaanse adelaar naar links. Omschrift: 1782-1982 NEDERLAND AMERIKA. Mmt. aambeeld. KM. 207a; KM. Pn147. RRRR. Afslag in goud. PCGS MS64.Prooflike. 20000,‒
In 1982 sprak toenmalig President van de Verenigde Staten Ronald Reagan bij de ontvangst van Koningin Beatrix de gevleugelde woorden: ‘Today we recognize not only the 200th anniversary of our relations, but also the lasting imprint your country has made on America. Your majesty, who can forget that New York was first New Amsterdam’. Vanwege het historische feit dat Nederland en de Verenigde Staten 200 jaar diplomatieke banden onderhielden vonden in beide landen vele festiviteiten plaats. Het hoogtepunt van deze festiviteiten was het staatsbezoek dat Koningin Beatrix en Prins Claus aan de Verenigde Staten van Amerika brachten. Naast bezoeken aan Philadelphia en New York werden zij te Washington door Ronald en Nancy Reagan officieel ontvangen. Hierbij werden, zoals gebruikelijk, diverse geschenken uitgewisseld:Prins Claus ontving een in donkerrood leder gebonden boek met goudopdruk waarin foto’s van Washington D.C. staan afgebeeld. Het Koninklijk paar bood tijdens het staatsdiner één gouden afslag van het zojuist in omloop gebrachte 50
Gulden-stuk aan. Volgens oud-medewerkers van de ’s Rijks Munt zijn er zes exemplaren in goud geslagen en in houten cassettes, voorzien van het Nederlands wapenschild, bij het Ministerie van Financiën afgeleverd.Tot op heden is er slechts één exemplaar van deze gouden afslag op de markt opgedoken: het hierbij aangeboden stuk. In 2016 dook het voor het eerst bij een van onze collegae op, waarbij de Muntkoerier een interessant artikel van de hand van Jacco Scheper en Marcel van der Beek publiceerde. Normaliter is het gebruikelijk dat van al wat door de ’s Rijks Munt werd geslagen twee exemplaren bewaard bleven. Zo zijn er twee exemplaren van de 50 Gulden 1988 en ook de 50 Gulden 1990 aanwezig in de Nationale Numismatische Collectie. Van dit stuk is echter geen enkele gouden afslag bewaard. De Wet van 10 maart 1982 betreffende de invoering van vijftigguldenstukken in het algemeen, en het Koninklijk Besluit ter goedkeuring van dit eerste Vijftigje (29 mei 1982) spreken alleen over zilveren exemplaren. Wat er met de vijf overige exemplaren is gebeurd blijft daarmee tot op heden onbekend.

NAAR MIJN MENING ZIJN DE OVERIGE EXEMPLAREN AANGEBODEN AAN KONINGIN BEATRIX (1), DE NUMISMATISCHE AFDELING VAN DE NEDERLANDSE BANK (1), HET KONINKLIJK PENNINGKABINET (1) en HET NEDERLANDS MUNTMUSEUM (2); voorheen de eigen collectie van s Rijks Munt.

Dit exemplaar is door PCGS gekeurd en voorzien van de aanduiding Mintstate 64 (in Nederlandse termen: FDC), in onze ogen is dit echter foutief. In 1982 werden de speciale afslagen voor verzamelaars van dit Vijftigje in de kwaliteit ‘Prooflike’ geproduceerd. Gezien de slag en het doel van deze gouden afslag stellen wij de conclusie dat ook hier gebruik is gemaakt van een gepolijst muntplaatje en een verzorgd stempel. De inzender geeft aan dat hij dit stuk heeft verworven van een oud-medewerker van Nancy Reagan. 


Nederland: 5 Euro zilver 2010 Nederland Wereldkampioen Voetbal. bij AA Muntenveiling

O N B E K E N D    U N K N O W N 

Een NIET UITGEGEVEN 5 Euromunt voor het geval Nederland in 2010 Wereldkampioen Voetbal zou zijn geworden. De Koninklijke Nederlandse Munt had een muntuitgifte klaarliggen. Alle reeds geslagen munten zijn, na het jammerlijke verlies van de finale tegen Spanje,
vernietigd en NIET in omloop gebracht.


Blijkbaar is er toch een exemplaar, met instempeling sample, ontsnapt aan de aandacht. De munt is al voorzien van het munten muntmeesterteken! Derhalve een nooit eerder aangeboden en daarmee UNIEK STUK in proof kwaliteit

donderdag 24 mei 2018

NEDERLAND: Gouden Dukaten 2018


Gouden Dukaten 2018
Het ontwerp van de Nederlandse Gouden Dukaten krijgt na 32 jaar een nieuwe, historisch verantwoorde en internationale uitstraling.
Ga met ons mee op reis in de geschiedenis en verken aan de hand van de vier windrichtingen de handelsroutes, waar de Gouden Dukaat een belangrijke rol speelde. 
Ontwerp met de knoopjes van Marmé 
Na 32 jaar krijgt de voorzijde van zowel de Enkele als de Dubbele Gouden Dukaat een nieuwe trotse beeltenis. De modelleur van de Koninklijke Nederlandse Munt gaf vorm aan een historische ridder, naar ontwerp van graveur Johan Willem Marmé.
Hij was van 1763 tot 1795 stempelsnijder van de provinciale en stedelijke Munt van Utrecht. Zijn ontwerp wordt gekenmerkt door nauwkeurig geplaatste, gedetailleerde knoopjes op de uitrusting van de ridder. Naar alle waarschijnlijkheid een manier om de echtheid van de Dukaten te kunnen herkennen. Iets wat later niet onbelangrijk bleek!ENKELE DUKAAT  2018
DUBBELE DUKAAT 2018


De reis gaat beginnen… 
Het verkennen van de vier windrichtingen begint noordwaarts en onderstreept het internationale karakter van de Gouden Dukaten.
De reis gaat richting het Oostzeegebied, waar vooral de graanhandel voor grote winsten zorgde.Onder de vier korenaren is dit jaar een "N' geplaatst. (NOORDEN)
De komende jaren verkennen we nóg drie bijzondere handelsroutes (Oost in 2019, Zuid in 2020 en West in 2021).
Unieke specificaties
  • Na 32 jaar een nieuw gemodelleerde ridder
  • Eerste deel van een gelimiteerde serie van 4 jaar
  • Sinds 1586 uitgegeven


woensdag 25 april 2018

NEDERLAND herdenkingsmunten Fanny Blankers-Koen

Op 26 april is het precies honderd jaar geleden dat Fanny Blankers-Koen werd geboren. Als eerbetoon aan de atletieklegende van de 20ste eeuw slaat de Koninklijke Nederlandse Munt in opdracht van het ministerie van Financiën het Fanny Blankers-Koen Vijfje en het Tientje. In omloop begin juni 2018, naar verwachting.

Gouden Tientje


Specificaties

MetaalGoud
Gehalte900/1000
Gewicht6,72 g
RandKartel
KwaliteitProof
Nominale waarde10 euro
Oplagemax 1.000 stuks


Zilveren en verzilverden Vijfje.
Specificaties
MetaalZilver
Gehalte925/1000
Gewicht15,50 g
Diameter33,0 mm
Randschrift* GOD * ZIJ * MET * ONS
KwaliteitProof
Nominale waarde5 euro
Oplage7.000

MetaalVerzilverd koper
Gewicht10,50 g
Diameter29,0 mm
KwaliteitUNC + BU
Oplage