zaterdag 28 april 2012

Nederlands Indië 1 cent 1942 P - twee uitvoeringen.
Eerder heb ik u geïnformeerd over het Nederlands Indisch  1/10-guldenmuntje uit 1945 dat is geslagen bij de munt in Philadelphia. Het muntteken “P” is op 5 verschillende wijzen op dat kleine zilveren muntje aangebracht en met plezier heb ik getracht om alle stempelvarianten op te sporen. Daarom hieronder een vervolg:

De afgebeelde centen zijn in drie verschillende munthuizen in de V.S. geslagen: D=Denver; S=San Francisco en P=Philadelphia. Hierdoor kan ik me heel goed voorstellen dat op het “moederstempel” geen munttekens waren aangebracht. Mijns inziens moest dat in de verschillende munthuizen met afzonderlijke slagletters (ponsoen) in de werkstempels worden geslagen. De munt in Philadelphia heeft er kennelijk moeite mee gehad om het muntteken “P” in het stempel steeds op dezelfde wijze geplaatst te krijgen. Met de eerder opgedane ervaring ben ik gaan zoeken tussen de 6 koperen centen uit 1942 met een “P” (Scho. 934). Na 70 jaar onopgemerkt te zijn gebleven heb ik twee varianten van de cent kunnen vinden waarbij de munttekens een gering verschil t.o.v. elkaar vertonen. Op de uitvergroting kunt u goed zien dat de letter P dichter  (A) of verder (B) van de datum is aangebracht en de hoek t.o.v. de letter t verschilt. Als u de cent in de hand neemt is dat wat moeilijker waarneembaar. Volgens de gegevens zijn er 100.000.000 exemplaren gemaakt en hiervoor moest men een groot aantal stempels gebruiken. Het is heel goed mogelijk dat er nog wat verschillen ontdekt worden. Dat zou ook voor het jaartal 1945 P kunnen gelden met een drie maal zo hoge oplage. Daarvan heb Ik slechts enkele exemplaren die alle hetzelfde zijn. Maar mocht u over veel meer  centen beschikken kijk dan of er afwijkingen voorkomen. U mag mij hiervan op de hoogte brengen en dan kunnen we de ontdekkingen wereldkundig maken.


boven: variant B

onder: variant A


Geen opmerkingen:

Een reactie posten