vrijdag 22 november 2013

Albert Scheffers: Lezing over de West-Friese Munt


Op 21 november organiseerde Oud Hoorn een lezing over dit onderwerp. De lezing werd gehouden door dr. Albert A.J. Scheffers uit Voorburg die voor zijn academisch proefschrift Om de kwaliteit van het geld uitvoerig onderzoek heeft gedaan naar de ontwikkeling van de Westfriese Munt en deze vergelijkt met die andere Hollandse Munt te Dordrecht.
Scheffers ging op basis van zijn onderzoek in op de organisatie van het Muntbedrijf, de betekenis van het bedrijf voor de Staten van Holland en West-Friesland, het Noorderkwartier en de drie steden en op de mensen die direct en indirect bij het Muntbedrijf betrokken zijn geweest. Een boeiende lezing van bijna anderhalf uur met veel wetenswaardigheden. De spreker belooft in de toekomst nog meer te kunnen vertellen na verder research.


Albert licht zijn uiteenzetting toe met behulp van een powerpoint presentatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten