zaterdag 9 juni 2018

Nederland, 3 guldens 1819 Gezien bij de 58. Heritage Auctions Europe
Koninkrijk der Nederlanden: Willem I (1815-1840) - 3 Gulden 1819 afslag in koper. Aan de voorzijde een forse plek door oude corrosie; de kwaliteit is overigens PR. Diameter 39,8 à 40,0 mm; gewicht 23,84 gram. NB IN KADERTJE "MICHAUT"


Koninkrijk der Nederlanden. Willem I (1815-1840) - 3 Gulden 1819 afslag in koper. Ook hier lijkt de muntrand een dubbel aantal ovalen te tellen – in ieder geval alleen al in het woord ‘GOD’ zowel na de G als na de D. De sterren in het omschrift hebben de punt naar beneden. De diameter is 39,9 à 40,0 mm; het gewicht 24,77 gram. Zowel voor- als keerzijde tonen meerdere randtikken. Overigens PR+. Bij het testen van de werkstempels met jaartal 1819 die Michaut met zijn moederstempels had vervaardigd, werden deze goedgekeurd als er zonder stempelbreuken 12 stuks afslagen in koper mee konden worden geslagen. Deze koperen afslagen zijn dan wel van zo’n test afkomstig, dan wel vooraf door Michaut zelf vervaardigd. NB IN KADERTJE "MICHAUT"


Geen opmerkingen:

Een reactie posten