vrijdag 8 juni 2018

Nederland: 50 Gulden. 1982. TYPE I (1982). ‘200 jaar Nederland–Amerika’ Veiling Schulman (356)

Deze munt is ontworpen door E. Claus. Hoofd naar links boven BEATRIX / KONINGIN DER / NEDERLANDEN. Kz. Nederlandse leeuw naar rechts, Amerikaanse adelaar naar links. Omschrift: 1782-1982 NEDERLAND AMERIKA. Mmt. aambeeld. KM. 207a; KM. Pn147. RRRR. Afslag in goud. PCGS MS64.Prooflike. 20000,‒
In 1982 sprak toenmalig President van de Verenigde Staten Ronald Reagan bij de ontvangst van Koningin Beatrix de gevleugelde woorden: ‘Today we recognize not only the 200th anniversary of our relations, but also the lasting imprint your country has made on America. Your majesty, who can forget that New York was first New Amsterdam’. Vanwege het historische feit dat Nederland en de Verenigde Staten 200 jaar diplomatieke banden onderhielden vonden in beide landen vele festiviteiten plaats. Het hoogtepunt van deze festiviteiten was het staatsbezoek dat Koningin Beatrix en Prins Claus aan de Verenigde Staten van Amerika brachten. Naast bezoeken aan Philadelphia en New York werden zij te Washington door Ronald en Nancy Reagan officieel ontvangen. Hierbij werden, zoals gebruikelijk, diverse geschenken uitgewisseld:Prins Claus ontving een in donkerrood leder gebonden boek met goudopdruk waarin foto’s van Washington D.C. staan afgebeeld. Het Koninklijk paar bood tijdens het staatsdiner één gouden afslag van het zojuist in omloop gebrachte 50
Gulden-stuk aan. Volgens oud-medewerkers van de ’s Rijks Munt zijn er zes exemplaren in goud geslagen en in houten cassettes, voorzien van het Nederlands wapenschild, bij het Ministerie van Financiën afgeleverd.Tot op heden is er slechts één exemplaar van deze gouden afslag op de markt opgedoken: het hierbij aangeboden stuk. In 2016 dook het voor het eerst bij een van onze collegae op, waarbij de Muntkoerier een interessant artikel van de hand van Jacco Scheper en Marcel van der Beek publiceerde. Normaliter is het gebruikelijk dat van al wat door de ’s Rijks Munt werd geslagen twee exemplaren bewaard bleven. Zo zijn er twee exemplaren van de 50 Gulden 1988 en ook de 50 Gulden 1990 aanwezig in de Nationale Numismatische Collectie. Van dit stuk is echter geen enkele gouden afslag bewaard. De Wet van 10 maart 1982 betreffende de invoering van vijftigguldenstukken in het algemeen, en het Koninklijk Besluit ter goedkeuring van dit eerste Vijftigje (29 mei 1982) spreken alleen over zilveren exemplaren. Wat er met de vijf overige exemplaren is gebeurd blijft daarmee tot op heden onbekend.

NAAR MIJN MENING ZIJN DE OVERIGE EXEMPLAREN AANGEBODEN AAN KONINGIN BEATRIX (1), DE NUMISMATISCHE AFDELING VAN DE NEDERLANDSE BANK (1), HET KONINKLIJK PENNINGKABINET (1) en HET NEDERLANDS MUNTMUSEUM (2); voorheen de eigen collectie van s Rijks Munt.

Dit exemplaar is door PCGS gekeurd en voorzien van de aanduiding Mintstate 64 (in Nederlandse termen: FDC), in onze ogen is dit echter foutief. In 1982 werden de speciale afslagen voor verzamelaars van dit Vijftigje in de kwaliteit ‘Prooflike’ geproduceerd. Gezien de slag en het doel van deze gouden afslag stellen wij de conclusie dat ook hier gebruik is gemaakt van een gepolijst muntplaatje en een verzorgd stempel. De inzender geeft aan dat hij dit stuk heeft verworven van een oud-medewerker van Nancy Reagan. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten